GABINET OKULISTYCZNY

Specjalista chorób oczu

Aleksandra Zimna – Wiliczkiewicz

Wtorek: 16-18

Soboty i pozostałe dni do uzgodnienia

Zakres usług obejmuje:

# sprawdzenie ostrości wzroku i dobór okularów

# dobór soczewek kontaktowych

# dobór soczewek pryzmatycznych

# ocenę stanu narządu wzroku w tym (badanie dna oka, pomiar ciśnienia śródgałkowego)

# leczenie chorób oczu

# badanie dzieci (także pod kątem zeza i niedowidzenia)

# badanie kierowców

 

„Binokle” – okulary na każdy nos.